Elektromagnetyczne pompy i systemy dozujące

Pompy dozujące Aqua
Działanie pompy dozującej polega na cyklicznym poruszaniu membraną wykonaną z teflonu przy pomocy elektromagnesu. Gdy membrana porusza się do przodu, wewnątrz głowicy pompy powstaje ciśnienie, które powoduje wypływ dozowanej cieczy z zaworu tłocznego. Gdy impuls elektryczny zakończy się, sprężyna cofa membraną z powrotem do pozycji początkowej jednocześnie zasysając ciecz ze zbiornika do głowicy pompy. Materiały, z których zbudowane są pompy pozwalają na użycie ich do dozowania bardzo agresywnych cieczy, jednak że sugerujemy upewnienie się co do odporności na poszczególne media przez sprawdzenie w tabelach lub skontaktowanie się z nami.