Odżelaziacze

Filtry odżelaziająco-odmanganiające stosuje się w celu usunięcia z wody związków żelaza i manganu. Stacje te działają w różnych zakresach wydajności i budowane są pod kątem parametrów wyjściowych wody. Nie ma systemów uniwersalnych i wód o identycznym składzie chemicznym. Dlatego każdy nasz system konfigurujemy indywidualnie, na podstawie badań wody dostarczonych przez klienta. Na budowę stacji odżelaziająco odmanganiającą ma wpływ bardzo dużo czynnków, jak parametry fizyko chemiczne wody / istniejąca już stacja hydroforowa. (wydajność pompy, zastosowany zbiornik ciśnieniowy przeponowy lub z poduszką powietrzną ) Nasze systemy stacji odżelaziających pracują w trzech grupach: napowietrzania , utleniania oraz wymiany jonowej.

  • Stacje standardowo składają się z:
    zbiornika ciśnieniowego
  • złoża filtrującego (głównie bazujemy na złożu Ecomix A)
  • elektronicznej lub elektromechanicznej głowicy ( sterownika ) odpowiedzialnego za proces filtracji i regenracji złoża. Głównie działamy na głowicach Clack!
  • zbiornika solanki

Pamiętaj, że dzięki zastosowaniu złoża Ecomix nie musisz stosować kilku kolumn ze złożem, nie przepłacaj niepotrzebnie!!

Typowe problemy wynikające z nadmiaru żelaza i manganu w wodzie

Wyświetlanie jednego wyniku