BIG

WKŁADY FILTRACYJNE BIG

Podjęcie decyzji o filtrowaniu, począwszy od filtracji prostej do filtracji kompleksowej, wymaga gruntownej analizy. Zrozumienie, dlaczego musimy filtrować i jakie będą z tego korzyści, wymaga poszukiwania odpowiedzi co do relacji „koszt/jakość”. Filtracja zawsze będzie mieć koszty, które mogą być niewielkie lub stosunkowo wysokie, wszystko zależy od tego jaki efekt końcowy chcemy uzyskać. Bardzo ważne jest przeanalizowanie wszystkich związanych ze sobą czynników, z których wynika potrzeba filtracji.

Polipropylenowe wkłady serii BIG ze względu na rodzaj usuwanych zanieczyszczeń należą do grupy filtrów mechanicznych. Stosowane są do oczyszczania cieczy z zawiesin, piasku, mułu, rdzy oraz innych osadów stałych.

Wkłady BIG stosuje się głównie przy uzdatnianu wody. W odróżnieniu od filtrów serii STANDARD posiadają większą objętość filtracyjną, chłonność i żywotność. Stosowane są do obudów serii AQUA BIG. Średnica zewnętrzna wkładu wynosi 110 – 120 a wewnętrzna 28 mm. Dostępne są w trzech długościach: 10, 20 i 30 cali. Wielkość odfiltrowanych cząstek dla danego wkładu – czyli jego mikronaż – wynosi: 1, 5, 20, 50 i 90 mikrometrów.