Warunki gwarancyjne

W przypadku wystąpienia wady zakupionego w naszym sklepie towaru mają państwo prawo do reklamacji.

Reklamację prosimy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na podany poniżej adres:

Hydrofil
Ul. Floriańska 143A
38-440 Iwonicz
tel: 720773383, (13) 42 035 26
email: biuro@filtracyjny.pl

W reklamacji prosimy zawrzeć opis wady produktu, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, datę zakupu towaru, dane składającego reklamację, oraz żądanie w związku z wadą towaru. Do żądania reklamacyjnego ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.